Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 5 Warning: Undefined variable $_SESSION in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 27 Schutterij St. Maternus Wijlre
Warning: Undefined array key "start" in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 229
Nieuws
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
1e Nieuwsbrief - December 2005

Voor u ligt en nieuw initiatief van de oudste vereniging van ons dorp, Schutterij Sint Maternus. Wij als schutterij hebben gemeend u op de hoogte te stellen en vooral naar de toekomst toe op de hoogte te houden van het wel en wee van onze schutterij. De schutterij is namelijk van en voor het dorp, zo is het meer dan 500 jaar geleden begonnen en zo is het in onze optiek nog steeds. Twee- a driemaal per jaar willen wij u op de hoogte brengen van alle nieuwtjes rondom de schutterij. Wij hopen dat u dit initiatief op zijn waarde weet te schatten. Hebt u suggesties, vragen en/of opmerkingen over alles wat er met de schutterij te maken heeft neem dan eens contact op met een van de bestuursleden. Hun namen worden verderop in deze nieuwsbrief genoemd.

Koningsvogelschieten

Op zondag 7 mei a.s. houdt de schutterij haar jaarlijkse koningsvogelschieten. Om 15.00 uur zal de altijd spannende wedstrijd volgens traditie geopend worden door de burgemeester, deken en de beschermvrouwe. Voor de muzikale opluistering zorgt harmonie St. Gertrudis. Vervolgens barst het spektakel met de zware schuttersbuks los en zal zoals ieder jaar een zenuwslopende strijd losbarsten om de hoogste verenigingseer en opvolging van de huidige koning Frits Meessen. Wilt u dit feest eens bijwonen, kom dan gerust eens langs op de schuttersweide aan de Stokhemmerweg. Uiteraard kunt u de strijd volgen onder het genot van een pintje of een glaasje fris en als de spanning uw hongergevoelens heeft aangewakkerd kunt u de inwendige mens eveneens versterken. Koningsvogelschieten, dé uitgelezen mogelijkheid om een eeuwenoude Limburgse traditie eens nader te leren kennen.

Activiteiten van de schutterij:

7 mei Koningsvogelschieten
28 mei schuttersfeest Ubachsberg
10 juni Kermis intrommelen
11 juni Processie Etenaken
12 juni Kermismaandag
16 juni Knookbegraven
18 juni Processie Carthils
18 juni Schuttersfeest Nieuwenhagen
25 juni Pleinfeest Harmonie
2 juli OLS Stramproy
16 juli Federatiefeest Doenrade
20 augustus Schuttersfeest Simpelveld
26 aug. Uitschieten persoonlijk kampioenschap Simpelveld
17 september Gemeentelijk drumbandconcours Wijlre
??? Intocht Sinterklaas

Behalve deze activiteiten waaraan de schutterij actief deelneemt geeft de schutterij ook zeer regelmatig act de présence bij jubilea of andere feestelijke gebeurtenissen van andere Wijlrese verenigingen, bij gouden, diamanten en/of briljanten huwelijksfeesten, bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei en bij alle mogelijke speciale gelegenheden die ons dorp of een zijner inwoners in het zonnetje zet. Zoals u ziet en zoals reeds in de aanhef gememoreerd is de schutterij er niet alleen voor de leden maar is ze er voor de hele gemeenschap Wijlre.

Wist u dat …. ??

… de eerste vermeldingen van onze schutterij terug gaan naar 1497,
… de traditie dus al meer dan 500 jaar bestaat,
… wij die traditie nog minstens net zo lang willen voortzetten,
… wij dat niet alleen kunnen,
… wij daarvoor een uw steun nodig hebben,
… de contributie voor de schutterij slechts €15,- per jaar (!!!) bedraagt,
… u voor dit luttele bedrag heel veel terugkrijgt,
… als u eens een schuttersfeest bezoekt u weet waar wij het over hebben,
… een onzer leden, Wim Ramakers, die al meer dan 40 jaar lid is, al meer dan 25 jaar bij iedere gelegenheid dat de schutterij uittrekt uit Amsterdam, waar hij woont, naar Wijlre komt,
… dit getuigt van een bijzonder verantwoordelijkheidsgevoel,
… dit toch ook iets zegt over de kameraadschap en de saamhorigheid binnen onze schutterij,
… ons jongste geüniformeerde lid 11 jaar is,
… ons oudste geüniformeerde lid 76 (???) is,
… alle leeftijden dus een bijdrage kunnen leveren aan de presentatie van de schutterij,
… wij zoveel kunnen vertellen over het schutterswezen, de ermee samenhangende tradities en de unieke eensgezindheid en kameraadschap in het schutterswereldje,
… deze brief dan een boekwerk zou worden,
… als u belangstelling is gewekt u eens een kijkje moet komen nemen,
… de complete schutterij van mei tot augustus iedere 14 dagen op vrijdagavond vanaf 20.00 uur oefent op de Industrieweg,
… de drumband iedere vrijdag vanaf 19.00 uur oefent op dezelfde locatie,
… wij nu al uw aandacht vragen voor het bondsschuttersfeest dat St. Maternus in 2007 mag organiseren,
… wij met uw aller steun niet alleen de vereniging maar ook ons mooie dorp op de kaart kunnen zetten.
… de schutterij ook 2 tenten heeft van 6x4 meter die u kunt huren. De tenten worden voor u opgezet en afgebroken.
(wordt vervolgd)

Drumband

Indien de schutterij uittrekt kan dat nauwelijks aan uw aandacht ontgaan. Tromgeroffel en klaroengeschal vergezellen de schutters op hun tocht. Diverse prachtige trommel- en klaroenmarsen dienen ervoor te zorgen dat de manschappen keurig in de pas blijven lopen. Indien u geïnteresseerd bent in het bespelen van een trom of klaroen komt u dan eens een kijkje nemen bij een van onze repetities. Voor de (niet-)muziekkenners onder ons, wij maken gebruik van diverse soorten trommen, snare, tenor, overslag, pauk, tim-tom. Onze klaroenblazers bespelen zogenaamde Es-klaroenen. Klaroenen zijn instrumenten waarmee alleen de natuurtonen te spelen zijn, do-mi-sol-do (indien de klaroen wordt bespeeld in Bes) en do-mi-sol-do-re-mi (in Es). Een klaroen verschilt dus wezenlijk van een trompet. Door het ontbreken van ventielen is de complexititeit van de te spelen stukken veelal eenvoudiger dan b.v. blaasmarsen van een harmonie of fanfare. Daarmee is overigens niet gezegd dat klaroen spelen eenvoudiger is dan trompet spelen. Een klaroen is door het hiervoor genoemde echter beperkter in mogelijkheden. Iedereen, en daarmee bedoelen we echt iedereen, kan dit mooie instrument echter leren bespelen. Van onze vakkundige instructeurs krijgt u een gedegen opleiding, inclusief notenschrift en met een beetje doorzettingsvermogen kunt u binnen enkele maanden de eerste marsen meeblazen. Leeftijd speelt geen rol. U begrijpt het al, ondanks dat ons blaasensemble 10 leden omvat is aanwas nooit weg. Neem eens contact op met een bestuurslid als u denkt : ‘is dat wat voor mij (of voor mijn zoontje) ?’

De grenadiers

De oorspronkelijke doelstelling van de schutterij was het beschermen van de kerkelijke processie tegen roverstuig en andere onverlaten. In de loop der eeuwen kregen de schutters steeds meer een algemeen beschermende rol voor de dorpse gemeenschap en met de jaren veranderde hun wapens. Vandaar dat onze schutterij (als militaire schutterij) uitgerust is met grenadiers die een geweer aan de schouder dragen. In vroeger jaren waren het juist deze grenadiers die de schutterij vormden. Juist in deze geleding kunnen wij nu een aantal nieuwe leden gebruiken. Als grenadier, populair gezegd geweerdrager, hebt u slechts een beperkt aantal (10 a 15) verplichtingen per jaar. In deze hektische tijd waarin we ons allen vaak zelf voorbij lopen is het veelgebruikte argument : ‘daarvoor heb ik geen tijd’ dus niet van toepassing. Behalve een mooie hobby in een unieke ontspannende sfeer draagt u daarenboven bij aan de instandhouding van een uniek stukje Limburgse folklore. Geïnteresseerd ? Neem eens contact op met een onzer bestuursleden of kom eens kijken bij een oefening.

Bestuursleden

Het huidige bestuur bestaat uit :
Wiel Gelders, voorzitter, tel. 043-450 28 81
Henk van den Boorn, penningmeester, tel. 043-450 13 82
Jo van den Boorn, secretaris, tel. 043-450 43 52
Jan Simon, 2e penningmeester, tel. 043-601 36 60
Leon Heijnen, 2e secretaris, tel. 043-459 15 17
Jo Ortmans, foerier, tel. 043-450 28 08
Raymond Weerts, PR, tel. 043-450 38 20
John Meessen, commandant, tel. 043-450 18 10
Pierre Leurs, bestuurslid, tel. 043-450 25 17

Afgevaardigden :
Tamboer-maître, Jo Spaubeek, tel. 043-450 30 53
Schietmeester, Jef Ramakers, tel. 043-450 28 83