Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 5 Warning: Undefined variable $_SESSION in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 27 Schutterij St. Maternus Wijlre
Warning: Undefined array key "start" in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 229
Nieuws
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
2e Nieuwsbrief - December 2006

Voor u ligt de 2e editie van de nieuwsbrief van schutterij St. Maternus. De zeer vele leuke en positieve reacties die wij hebben gekregen n.a.v. onze 1e nieuwsbrief hebben ons vermoeden gerechtvaardigd dat de dorps-gemeenschap Wijlre zeker behoefte heeft om op de hoogte te worden gehouden van het wel en wee van de schutterij. Zo vlak voor de feestdagen blikken wij nog eenmaal terug op een voor ons zeer succesvol 2006 en willen wij alvast vooruitblikken op 2007, het jaar waarin onze schutterij weer gastheer is van de RKZLSB om een bondsfeest te organiseren. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over dit feest.

Terugblik

2006 was in meerdere opzichten een zeer succesvol schuttersjaar voor schutterij. St. Maternus. Op de diverse bondsschuttersfeesten werden diverse fraaie ereprijzen behaald maar het absolute hoogtepunt van het afgelopen jaar was toch wel de schitterende 4e plaats op het OLS in Stramproy. Na een zenuwslopende strijd waarin de ene na de andere favoriet mistte hield ons zestal de strijd tot het laatst vol. Helaas voor onze mannen bleken slechts 3 van de 161 schutterijen over betere zenuwen te beschikken. De tweede top-10 plaats binnen vijf jaar zal er ongetwijfeld voor zorgen dat St. Maternus in de komende jaren meer en meer in een favorietenrol gedrukt zal worden. De mannen die verantwoordelijk waren voor dit grootste schutterssucces sinds Eijs 1973 waren Marco Schins, Alfons Hensgens, Robert Blom, Ger Sleijpen, Hub Ortmans sr. en schietmeester Sjef Ramakers. Ook de ondersteunende rol van Henk Westerhof, Toon de la Haye, Alex Ritzen en Giel Blom mag in deze successtory niet onvermeld blijven.

Andere hoogtepunten die de schutters van onze schutterij in 2006 bereikten waren, zonder alle behaalde prijzen te kunnen vermelden,
- 1e, resp 2e plaats, die rechterguide Wiel Crutzen en linker guide Wiel Wessels op het OLS behaalden.
- Albin Ramakers bewees maar weer eens dat hij echt de allerbeste klaroenblazer van allemaal is door op het ZLF (Zuid Limburgs Federatiefeest of ‘kleine OLS’, 65 schutterijen) iedereen naar huis te spelen in de eredivisie. Op het OLS trad Albin overigens niet uit.
- De 1e plaats die bordjesdrager Johnnie Smeets op het ZLF behaalde.

Vanwege de behaalde resultaten tijdens de bondsschuttersfeesten van de RKZLSB (Rooms Katholieke Zuid Limburgse SchuttersBond) zal onze schutterij ook in 2007 in de zgn. A-klasse (de hoogste) uitkomen.

Programma 2007

Het voorlopige programma voor 2007 ziet er als volgt uit. Noteer de voor u interessante data alvast op de kalender.

Het seizoen wordt traditioneel geopend met het solistenconcours. Op zondag 4 maart zullen een aantal leden van de drumband in Margraten onder grote belangstelling hun kunsten vertonen.

29 april koningsvogelschieten
20 mei Bondsfeest Wijlre
2 t/m 4 juni Kermisweekeinde Wijlre
10 juni Bondsfeest Epen
23 juni pleinfeest harmonie St. Gertrudis
1 juli OLS Nederweert
15 juli ZLF Mheer
19 augustus Bondsfeest St. Geertruid

In de volgende editie zullen we terugkomen op de activiteiten en u op de hoogte brengen van andere zaken aangaande de schutterij.

Bondsschuttersfeest Wijlre

Zoals u hierboven reeds hebt kunnen lezen is onze schutterij in 2007 weer aan de beurt om een bondsfeest van de RKZLSB te organiseren. In het weekend van 19 en 20 mei 2007 zullen op de schuttersweide aan de Dikkebuiksweg (achter het spoor) weer tal van prachtige folkloristische activiteiten plaatsvinden. Hoogtepunt van dit feest is de optocht op zondagmiddag als een 20-tal schutterijen in vol ornaat met tromgeroffel en klaroengeschal door de straten van ons dorp zullen trekken. Noteer deze data nu alvast in uw agenda want een bezoekje aan dit feest is een echte aanrader. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte stellen van het definitieve programma. De jeugdige inwoners van ons dorp willen wij er alvast op attent maken dat op zaterdagavond 19 mei de populaire band “NETWORK” in de feesttent zal optreden.

Internet

Sinds een poosje is de schutterij in het bezit van een heuse internetsite. De ‘webmasters’ Robert Blom en Ruben Weerts hebben een schitterende site opgetuigd waarop alle informatie is verzameld die met zowel met onze schutterij als met het schutterswezen in zijn algemeenheid te maken heeft. Neem eens een kijkje op de site en laat een berichtje achter in het gastenboek zodat de webmasters weten dat waarvoor ze alle tijd en moeite spenderen. Het adres van de site is :

http://www.schutterijstmaternus.tk

Wist u dat …

- de schutterij in 2007 al 510 jaar bestaat,
- dit heuglijke feit feestelijk gevierd zal worden tijdens het door onze vereniging te organiseren bondsschuttersfeest in mei 2007,
- er t.b.v. onze schietploeg afgelopen seizoen ruim 6300 loden kogels zijn gemaakt,
- de fabricage van deze kogels puur handwerk is,
- deze ambachtelijke klus ongeveer 63 uur werk in beslag nam,
- wiskundigen onder ons nu inmiddels berekend hebben dat er pakweg 100 kogels per uur gemaakt kunnen worden,
- deze gigantische klus voornamelijk door Giel Blom uitgevoerd werd,
- dat alle schuttersleden einde oktober samen 3434 jaar oud waren,
- deze gezamenlijke leeftijd inmiddels verder is toegenomen,
- alle 72 schuttersleden bijeen 1606 jaar schutterservaring hebben,
- dit dus gemiddeld 22 jaar per schut is,
- dit toch wel iets zegt over de loyaliteit van de leden aan de schutterij,
- de gemiddelde leeftijd van de leden 47 jaar is,
- om de vereniging springlevend te houden aanwas dringend noodzakelijk is,
- wij u zullen blijven bestoken met de vraag om lid te worden van de schutterij,
- u echt niet geboren en getogen Wijlrenaar moet zijn om lid te worden,
- een jeugdlid gemiddeld tweemaal per jaar uit zijn toch wel zeer kostbare uniform groeit,
- deze post een substantieel deel van de begroting opslokt,
- wij de Wijlrese jeugd bij dezen oproepen om deze onkosten post verder te laten toenemen,
- wij desondanks de jeugd een zeer warm hart toedragen want zij zijn immers onze toekomst,
- u als lid trouwens niet meer zult worden lastiggevallen tijdens de donateursactie,
- alleen dat al een reden moet zijn om lid te worden

Dankwoord

Bij dezen willen wij eenieder heel hartelijk danken voor de gulle gaven die u ons hebt doen toekomen tijdens onze jaarlijkse donateursactie. Uit uw gaven bleek maar weer eens dat het schutterswezen wel degelijk leeft in de Wijlrese gemeenschap.

Bestuur en leden van schutterij Sint Maternus wensen u en uw familie prettige kerstdagen en een gelukkig maar vooral gezond 2007

Bovendien willen wij u allen bedanken voor alle steun en sympathie die we in het afgelopen jaar van u mochten ontvangen.
Ook in het nieuwe jaar hopen wij weer op uw aller steun en vertrouwen