Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 5 Warning: Undefined variable $_SESSION in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 27 Schutterij St. Maternus Wijlre
Warning: Undefined array key "start" in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 229
Nieuws
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
5e Nieuwsbrief - December 2009

Er is alweer een jaar voorbij gevlogen, 2009 loopt ten einde en zoals u van ons gewend bent willen wij aan het eind van ieder jaar even terugblikken op wat het afgelopen jaar de schutterij heeft gebracht. Ook werpen wij alvast een blik vooruit op het nieuwe jaar 2010, een jaar dat ons hopelijk net zoveel succes zal brengen als 2009.

Terugblik 2009

Het schuttersjaar 2009 begint voor St. Maternus in mineur. De ere-commandant van onze vereniging, Pierre Leurs overlijdt op 4 februari na een slopend ziekbed op 67-jarige leeftijd. Sinds 1964 was Pierre lid van onze vereniging en sinds 1980 was hij als fiere en gedreven commandant het boegbeeld van onze schuttterij. Vanwege zijn vele verdiensten is hij in 2000 benoemd tot ere-commandant van de schutterij in de rang van kapitein. Pierre werd onder overweldigende belangstelling op 9 februari van dit jaar met schutterseer naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Tijd voor vrolijker nieuwsfeiten. Het eerste grote ‘normale’ evenement van ieder schuttersjaar is de jaarvergadering die traditioneel plaatsvindt op de eerste zaterdag na de carnaval. Niet-ingewijden zullen versteld staan van de steevast enorme opkomst op deze vergadering. Het is geen uitzondering dat meer dan 75% van de leden aanwezig is tijdens deze vergadering. Een cijfer om trots op te zijn en een groot teken van kameraadschap, saamhorigheid en gezelligheid. Een van de hoogtepunten van deze traditionele vergadering is de verkiezing van nieuwe leden. Kwam de aanwas vorig jaar uit de leeftijdscategorie ‘oudere jeugd van middelbare leeftijd’, dit jaar ging de gemiddelde leeftijd drastisch omlaag. Luc Peerboom is de nieuwe Benjamin van onze vereniging en is inmiddels druk bezig zich de technieken van het trommelen eigen te maken. Ruud van Breemen versterkt sinds de jaarvergadering het toch al imposante grenadierskorps. Indien enkelen van de lezers van deze nieuwsbrief nu nog bereid zouden zijn om de klaroen te willen (leren) spelen zou de schutterij er weer voor vele jaren tegen kunnen. Laat u gedachten hier eens over gaan

Vanwege de drukke agenda en door allerlei andere verplichtingen is dit jaar het koningsvogelschieten ook weer tamelijk vroeg. Op een stralende 10e mei wordt het aftredende koningspaar Ger en Kitty Sleijpen thuis opgehaald en onder muzikale begeleiding van de harmonie trekt de bonte stoet naar de schuttewei nabij Beertzenhoven. Wie had toen kunnen vermoeden dat de aftredende koningspaar hun ambtsperiode met een jaar zou gaan verlengen. Na een ongelooflijk spannende strijd is het wederom Ger die voor het tweede opeenvolgende jaar de laatste restjes van de koningsvogel omlaag weet te schieten. Indien u een klein beetje op de hoogte bent van het schutters wel-en-wee zult u begrijpen dat het koningsvogelschieten in 2010 een heel aparte dimensie zal krijgen. Indien Ger dan wederom de koningsvogel weet af te schieten zal hij tot onvervalste keizer van St. Maternus gekroond kunnen gaan worden. Vooralsnog is dat echter nog toekomstmuziek.
Het in ere herstelde burgerschieten is een doorslaggevend succes en het is dhr. John Prevoo die deze ere-titel in 2009 in de wacht weet te slepen.

Na een zeer geslaagd kermisweekend waarvan we over opzet en invulling in een eerdere editie uitgebreid verslag hebben gedaan breekt het “buitenseizoen” voor de schutterij aan. Dit jaar is de schutterij aanwezig op de bondsfeesten in Voerendaal, Mechelen en Margraten, het Zuidlimburgs federatiefeest (ZLF) in Meerssen en het OLS in Neer. In Voerendaal worden schitterende successen geboekt met 1e prijzen “houding optocht”, “presentatie” en “mooiste geheel”. Op een haar na loopt de drumband helaas promotie mis naar de hoogste divisie muziekkorpsen maar behaalt desalniettemin het hoogste aantal punten van alle korpsen. Ook generaal Wiel Gelders behaalt een 1e prijs als mooiste generaal en Remy Mobers is de beste tamboer in de 2e divisie. In Mechelen zijn de successen zo mogelijk nog groter. St. Maternus ‘wint’ het schuttersfeest door het hoogste aantal punten te behalen in de 3 hoofdonderdelen Presentatie, Optocht en Defilé (POD). Onze generaal blijkt ook hier weer de mooiste van allemaal te zijn. Op het OLS blijkt onze drumband de beste van allemaal in hun (op éen na hoogste) divisie te zijn, een schitterend resultaat.
Ook op het ZLF haalt de schutterij een echte hoofdprijs, de 1e prijs mooiste geheel en Ruben Weerts is weer eens de beste klaroenblazer van allemaal in zijn divisie.
Op het afsluitende schuttersfeest in Margraten is Remy Mobers wederom de beste en ook onze keizer en keizerin halen een 1e prijs.
Na het laatste bondsschuttersfeest vindt zoals gebruikelijk het zgn. erekruis schieten plaats. De beste schutters meten zich onderling om de titel bondskampioen en de felbegeerde erekruisen. In de A-klasse weet Robert Blom dit jaar wederom (vorig jaar ook al) een erekruis te schieten (100 maal raak op bölkes van 0.8x0.8x0.8 cm !!, probeert u zich eens voor te stellen hoe moeilijk het is om 100 maal raak te schieten op voorwerpen ter dikte van zo’n twee lucifers) en een 3e plaats te behalen in het bondskampioenschap. Ook deze prestatie is een evenaring van vorig jaar. U zult begrijpen dat St. Maternus met de prestatie van deze jonge schutter zeer in haar nopjes is. Dat de schutterij over uitstekende schutters beschikt mag wel blijken uit het opmerkelijke feit dat zowel het A-zestal, het B-zestal als het C-drietal de 1e prijs behaalt in het jaarklassement van onze schuttersbond.

Hoogtepunt van dit schuttersjaar is de het jubilarissenfeest op 3 oktober. Na een heilige mis trekt de schutterij naar het Wielderhoes waar de jubilarissen tijdens een zeer druk bezochte receptie terecht in het zonnetje worden gezet. Henk van den Boorn, Wim Didden, Hein Hazen en Alphons Hensgens zijn allen al 40 jaar lid. Math Dirrix, Henk Westerhof en Piet Godschalk zijn 25 jaar lid en een bijzondere vermelding verdient mw. Eijck-Voncken die al 25 jaar als beschermvrouwe van onze schutterij fungeert. 260 trouwe dienstjaren, een teken van de bijzondere en hechte schuttersband.
Andere activiteiten waaraan de schutterij haar medewerking verleend dan wel act de presence geeft zijn, de dodenherdenking op 4 mei, de grote en kleine bronk (processie), het pleinfeest van de harmonie, de veteranendag, het gemeentelijk drumbandtreffen en de intocht van Sint Nicolaas. Verder worden diverse recepties bezocht en serenades gebracht.

Oproep

Spreekt dit korte jaarverslag u aan en denkt u : ‘dat lijkt me ook wel wat’ dan bent u van harte welkom in de schutterij. Vooral in de drumband kunnen we versterking gebruiken. Denk nooit : ‘daar ben ik te oud voor’ of ‘dat leer ik nooit’ want geen van beide stellingen is waar. U bent nooit te oud om te leren !!

Schuttersfeesten 2010

Indien u van plan bent om in 2010 eens een kijkje te gaan nemen op een van de schuttersfeesten kunt u de volgende data alvast in uw agenda noteren :
27 juni Bondsschuttersfeest Maastricht
4 juli Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Grubbenvorst
18 juli Zuidlimburgs Federatiefeest in Meerssen. De oplettende lezer zal zich nu afvragen : weer in Meerssen, daar was het ZLF in 2009 immers ook. Dat klopt maar in collega-schuttersbond St. Gerardus is een 2e Meerssense schutterij, St. Remigius, actief. Omdat het lot de organisatie van het ZLF bepaalt was dit wel heel toevallige feit mogelijk.
1 augustus Bondsschuttersfeest in Strucht
29 augustus Bondsschuttersfeest in Mheer

Andere belangrijke data voor 2010

25 april koningsvogelschieten
30 en 31 mei kermisweekend
30 mei grote bronk Etenaken
6 juni sacramentsprocessie Cartils

Internet

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al het bestaan van een eigen internetsite gemeld. Wij willen u nogmaals attenderen op deze prachtige en informatieve site vol met wetenswaardigheden over onze schutterij, de patroonheilige en het schutterswezen in zijn algemeenheid. Kijk eens rond op onze site en laat een berichtje achter in het gastenboek. Ook kunt u uw mening geven over de schutterij of een suggestie doen voor verbetering. Het adres is :

http://www.stmaternuswijlre.nl

En dan nog dit

Er is zoals gezegd bijna weer een jaar voorbij. Een jaar waarin we weer heel veel steun van u hebben gehad. Financiële, materiële maar ook morele steun. Steun van leden, sponsors, begunstigers en niet in de laatste plaats van een groot aantal vrijwilligers die de schutterij een heel, heel warm hart toedragen en waarvan wij geen enkele notie hebben waar wij zonder hen zouden zijn.
Al deze steun doet ons vreselijk goed want wij doen ons best om een stukje cultuur en folklore voor ons kleine dorp te behouden maar wij hebben de gemeenschap nodig. Voor al uw genoemde steun in het afgelopen jaar willen wij u zeer hartelijk bedanken.

Bestuur en leden van schutterij Sint Maternus wensen u allen, uw gezins- en familieleden en al uw vrienden en bekenden een mooi kerstfeest, een goede “roetsj” in het nieuwe jaar en een voorspoedig, gelukkig maar bovenal gezond nieuw jaar 2010.