Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 5 Warning: Undefined variable $_SESSION in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 27 Schutterij St. Maternus Wijlre
Warning: Undefined array key "start" in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 229
Nieuws
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
7e Nieuwsbrief - December 2011

Er is alweer een jaar voorbij gevlogen, 2011 loopt ten einde, een bijzonder jaar in vele opzichten. Net bekomen van de bankencrisis in 2008 werd de wereld en met name Europa door een zo mogelijk nog grotere crisis getroffen. De schuldenlast van een aantal Zuideuropese landen dwingt de rijkere Noordwesteuropese landen tot enorme bezuinigingen waarvan we volgens de sombere verwachtingen in 2012 allen de gevolgen zullen gaan ondervinden. Om aan te tonen dat niet alles kommer en kwel om ons heen is willen wij, zoals u van ons gewend bent, aan het eind van ieder jaar even terugblikken op wat het afgelopen jaar de schutterij heeft gebracht. Ook werpen wij alvast een blik vooruit op het nieuwe jaar 2012, een jaar dat ons hopelijk net zoveel succes zal brengen als het jaar dat inmiddels bijna achter ons ligt.

Terugblik 2011

Het eerste grote evenement van ieder schuttersjaar is de jaarvergadering die traditioneel plaatsvindt op de eerste zaterdag na de carnaval.. Een van de hoogtepunten van deze traditionele vergadering is de verkiezing van nieuwe leden.
Ook dit jaar mogen we weer een aantal nieuwe leden begroeten. Arno Creusen, Wiel Troisfontaine en Casper van Eck worden unaniem door de aanwezigen tot lid verkozen en zullen vanaf dat moment het toch al imposante grenadierskorps verder versterken.
Op 15 mei vindt het traditionele koningsvogelschieten plaats, een van de hoogtepunten van het schuttersjaar. Na een spannende strijd is het Sjir Bartholomé die het laatste restje van de koningsvogel naar beneden haalt en zich koning van schutterij Sint Maternus 2011 mag noemen. Sjir, al tientallen jaren een gewaardeerd lid van onze vereniging zal zich als koning in jacquet aan de buitenwacht presenteren omdat Sjir al vele jaren niet meer geuniformeerd lid is.
Het aantal prijzen dat de schutterij in het afgelopen jaar behaalde op de diverse schuttersfeesten vormt een eindeloos lange lijst en het is vrijwel onmogelijk om ze allemaal op te noemen. Een aantal hoogtepunten willen wij u echter niet onthouden.
De drumband doet weer duchtig van zich spreken. Op zowel de bondsfeesten in Meerssen en Houthem als op het federatiefeest in Maasbracht trommelen en blazen de schutters een bijzonder fraaie 1e prijs bijeen, in onze eigen bond bovendien goed voor een 1e prijs jaarprestatie in de eigen divisie. Ter info, de muziekwedstrijden in het schutterswereldje vinden plaats in 5 divisies, 1 t/m 5. Onze vereniging komt uit in de 2e en dus op een na hoogste divisie. Ook keizer Jan Simon wordt tweemaal als mooiste beoordeeld en ‘benjamin’ Daan Otten mocht zich de beste bordjesdrager noemen van de Zuidlimburgse schuttersfederatie in Maasbracht. Paul Jennekens is de beste vaandeldrager op hetzelfde feest en koning Sjir Bartholomé mag zich de mooiste koning in jacquet noemen op het bondsfeest in Vijlen.
De hele vereniging draagt volgens de jury tweemaal het mooiste uniform, zowel op het OLS als op het federatiefeest. Een unieke prestatie waar wij als schutterij bijzonder trots op zijn. Dat Sint Maternus als vereniging buitengewoon goed presteert mag verder nog blijken uit de 2e en de 3e prijs voor het mooiste geheel op respectievelijk het federatiefeest en het OLS.
Dat de schutters van de schutterij ook een duchtig woordje meespreken blijkt uit de 1e prijs die het A-zestal behaalt voor de beste jaarprestatie in onze bond. Individueel weet Giel Blom alle andere deelnemende schutters achter zich te laten bij het kampioenschap van de gemeente Gulpen-Wittem.

Oproep

Spreekt dit korte jaarverslag u aan en denkt u : ‘dat lijkt me ook wel wat’ dan bent u van harte welkom in de schutterij. Vooral in de drumband kunnen we versterking gebruiken. Denk nooit : ‘daar ben ik te oud voor’ of ‘dat leer ik nooit’ want geen van beide stellingen is waar. U bent nooit te oud om te leren !! De drumband repeteert wekelijks op de vrijdagavond van 19.00h tot 20.00h in het schutterslokaal Hazen-Wijnen aan de Wielderdorpstraat. Loop gerust eens binnen om eens een kijkje te nemen en zelf vast te stellen dat muziek maken op een heel ongedwongen, losse en prettige manier prima mogelijk is.

Schuttersfeesten 2012

Indien u van plan bent om in 2012 eens een kijkje te gaan nemen op een van de schuttersfeesten kunt u de volgende data alvast in uw agenda noteren :
20 mei Bondsschuttersfeest Nieuwenhagen
1 juli Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Ellikom (B)
15 juli Zuidlimburgs Federatiefeest in Buchten.
5 augustus Bondsschuttersfeest in Simpelveld
19 auggustus Bondsschuttersfeest Ubachsberg

Wij willen u nu vast op wijzen dat onze schutterij in 2013 een bondsschuttersfeest mag organiseren. Voor die tijd zijn wij vast nog een keer bij u terug gekomen voor meer info.

Andere belangrijke data voor 2012

25 februari Algemene Ledenvergadering
29 april koningsvogelschieten
3-4 juni kermisweekend
3 juni grote bronk Etenaken
10 juni sacramentsprocessie Cartils
Omdat de parochie Wijlre volgens de geschiedschriften in 2012 750 jaar bestaat zullen gedurende het hele jaar in ons dorp diverse grote festiviteiten plaatsvinden. Aangezien de schutterij historisch gezien is ontstaan als beschermer van de kerk zal zij ook aan een aantal van genoemde festiviteiten deelnemen. Wij vragen u de lokale media in de gaten te houden voor nadere info.

Internet

Voor werkelijk alle nieuws en wetenswaardigheden omtrent de schutterij willen wij u verwijzen naar onze internetsite. Het adres is:

http://www.stmaternuswijlre.nl

Ook willen wij u uitdagen om eens naar de vele filmpjes van de schutterij op YouTube te kijken. Typt u b.v. Maternus Wijlre in dan treft u een groot aantal filmpjes. Uw bijzondere aandacht willen wij vragen voor bijzonder fraai historisch beeldmateriaal uit 1921 (!!). Kijk en geniet u zelf. De directe link naar dit oude filmpje is:

http://www.youtube.com/watch?v=E_6wsvMQeL4

Wist u dat ...

* het mogelijk om met uw vrienden, vereniging, collega’s enz. een eigen koningsvogelschieten te organiseren. Voor een kleine vergoeding kunt u met de zware buks zelf ondervinden hoe het voelt om het laatst restje van de koningsvogel omlaag te halen. Voor een hapje en een drankje zijn er eveneens vele mogelijkheden. Indien u deze aparte activiteit wat lijkt kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden (zie onze website voor meer info).
* ons eigen bestuurslid Alex Ritzen gekozen is als bestuurslid van onze schuttersbond en wij met deze uitverkiezing bijzonder in onze nopjes zijn.
* de schutterij, behalve aan schuttersfeesten, aan tal van culturele en maatschappelijke activiteiten deelneemt en als zodanig een belangrijke plaats inneemt in een kleine dorpse gemeenschap als Wijlre. Recepties, jubilea en huwelijken worden op uitnodiging bezocht en niet alleen van de eigen leden. Ook jubilerende zusterverenigingen uit het dorp worden vaak bezocht, maar ook kunnen zij altijd op hulp rekenen bij festiviteiten die zij zelf organiseren. Deelname aan de kerkelijke processies, de jaarlijkse dodenherdenking en aan de intocht van Sint Nicolaas zijn traditioneel en ook aan het jaarlijkse zomerfeest van de harmonie neemt de schutterij, evenals het knookbegraven in Etenaken.

Bijzonder woord van dank

Aan het eind van het jaar werd de schutterij nog zeer aangenaam verrast door een tweetal donaties. De stichting Wielder jaarmarkt stelde een behoorlijk bedrag ter beschikking van de schutterij, o.a. voor het behoud van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei waaran de schutterij steevast deelneemt met een afvaardiging.
Ook de “fractie Brants” in de persoon van Ger Brants sponsorde een substantieel bedrag dat inmiddels door de vereniging prima is besteed aan het onderhoud van het instrumentarium van de drumband. Uiteraard willen wij beiden heel hartelijk bedanken voor deze welkome steun.

En dan nog dit

Er is zoals gezegd bijna weer een jaar voorbij. Een jaar waarin we weer heel veel steun van u hebben gehad. Financiële, materiële maar ook morele steun. Steun van leden, sponsors, begunstigers en niet in de laatste plaats van een groot aantal vrijwilligers die de schutterij een heel, heel warm hart toedragen en waarvan wij geen enkele notie hebben waar wij zonder hen zouden zijn.
Al deze steun doet ons vreselijk goed want wij doen ons best om een stukje cultuur en folklore voor ons kleine dorp te behouden maar wij hebben de gemeenschap nodig. Voor al uw genoemde steun in het afgelopen jaar willen wij u zeer hartelijk bedanken.

Bestuur en leden van schutterij Sint Maternus wensen u allen, uw gezins- en familieleden en al uw vrienden en bekenden een mooi kerstfeest, een goede “roetsj” in het nieuwe jaar en een voorspoedig, gelukkig maar bovenal gezond nieuw jaar 2012