Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 5 Warning: Undefined variable $_SESSION in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 27 Schutterij St. Maternus Wijlre
Warning: Undefined array key "start" in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 229
Nieuws
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
6e Nieuwsbrief - December 2010

Er is alweer een jaar voorbij gevlogen, 2010 loopt ten einde en zoals u van ons gewend bent willen wij aan het eind van ieder jaar even terugblikken op wat het afgelopen jaar de schutterij heeft gebracht. Ook werpen wij alvast een blik vooruit op het nieuwe jaar 2011, een jaar dat ons hopelijk net zoveel succes zal brengen als 2010.

Terugblik 2010

Het eerste grote evenement van ieder schuttersjaar is de jaarvergadering die traditioneel plaatsvindt op de eerste zaterdag na de carnaval. Niet-ingewijden zullen versteld staan van de steevast enorme opkomst op deze vergadering. Het is geen uitzondering dat meer dan 75% van de leden aanwezig is tijdens deze vergadering. Een cijfer om trots op te zijn en een groot teken van kameraadschap, saamhorigheid en gezelligheid. Een van de hoogtepunten van deze traditionele vergadering is de verkiezing van nieuwe leden.
Ook dit jaar mogen we weer een aantal nieuwe leden begroeten. Daan Otten wordt onze nieuwe ‘Benjamin’. Inmiddels trommelt Daan een aardig partijtje mee en was en is hij onze trotse bordjesdrager bij de schuttersfeesten. Luc Bemelmans en Ron Ramakers zullen het toch al imposante grenadierskorps verder versterken. Voor niet-ingewijden in het schutterijwereldje willen wij u graag even op de hoogte brengen van de lidmaatschapsprocedure. Zoals u weet komt de schutterij voort uit historische overleveringen. Tradities spelen daarom een belangrijke rol hetgeen verklaart dat de schutterij nog steeds zwaar leunt op statuten en reglementen. Een van deze “verenigingsregeltjes” bepaalt dat alleen de algemene ledenvergadering kan besluiten over lidmaatschap. Aangezien deze vergadering (normaal gesproken) slechts eenmaal per jaar bijeen komt kunnen dus ook maar eenmaal per jaar nieuwe leden officieel worden toegelaten. Opgave kan men zich dus altijd, de muziek- en of excercitieoefeningen zullen veelal ook meteen worden gestart, doch het officiële lidmaatschap verkrijgt men slechts na goedkeuring van de jaarvergadering, van de leden dus, op de eerste zaterdag na carnaval. Wellicht ter geruststelling van potentiële leden die nu huiverig zijn geworden. Het is de redactie van deze nieuwsbrief niet bekend dat er ooit leden zijn afgewezen door een algemene ledenvergadering

Vanwege de drukke agenda en door allerlei andere verplichtingen is dit jaar het koningsvogelschieten erg vroeg in het seizoen. Op een stralende 25e april wordt het aftredende koningspaar Ger en Kitty Sleijpen thuis opgehaald en onder muzikale begeleiding van de harmonie trekt de bonte stoet naar de schuttewei nabij Beertzenhoven. Het is dit jaar een bijzonder evenement want de keizerstitel staat op het spel. Indien Ger Sleijpen er in slaagt om ook dit jaar (evenals in de voorgaande twee jaren) het laatste restje koningsvogel omlaag weet te schieten kan Ger keizer van de schutterij worden.
Ook het keizersschap verdient ons inziens wellicht wat nadere toelichting. In de verenigingsstatuten staat vermeld dat hij die in drie opeenvolgende jaren de koningsvogel weet af te schieten tot keizer van de schutterij kan worden gekroond. Kan, want het staat eenieder uiteraard vrij om deze ere-titel niet te aanvaarden. Toen de vorige keizer, de legendarische keizer Wim (ja, die van de in Wijlre fameuze keizer Willem-brug en grootvader van klaroenblazer ‘lange Wim’) was overleden en de schutterij het inmiddels al tientallen jaren zonder keizer moest stellen heeft de schutterij deze regel veranderd om de kans op een nieuwe keizer te vergroten. Driemaal achtereen de koningsvogel afschieten werd veranderd in driemaal in zijn leven. Dit resulteerde er een paar jaar geleden in dat de huidige keizer Jan Simon kon aantreden. Nu er dus weer een keizer in functie is geldt de regel, dat hij die driemaal achtereen of vijfmaal in zijn leven de koningsvogel afschiet tot keizer gekroond kan worden.
Terug naar het koningsvogelschieten van dit voorjaar. Het klinkt ieder jaar wellicht afgezaagd maar ook dit jaar ontspon zich weer een spannende en dramatische strijd. Met het 245e schot wordt Patrick Blom koning van de schutterij. Saillant detail is dat juist voor Patrick Ger Sleijpen aan de beurt was geweest. Patrick, klaroenblazer bij de drumband, stamt uit een echte schuttersfamilie. Vader Giel, schietmeester en grenadier en in het verleden zelf ook koning van de schutterij, en broer Robert, tamboer en instructeur van de trommelende jeugd, zijn eveneens lid van de schutterij.
Het burgerschieten levert een zeer prominente winnaar op, de heer Joan Voncken, de broer van onze beschermvrouwe mevrouw Eyck-Voncken.
Terwijl de voltallige schutterij en een hele stoet supporters koning en burgerkoning begeleiden naar het schutterslokaal neemt de nieuwe koning Patrick onderweg een wijs besluit dat het hele seizoen grote impact op de Limburgse schutterswereld zal hebben. Vrijgezel Patrick besluit om op zijn knieën zijn inmiddels in het schutterslokaal gearriveerde jongste zus Jolanda te vragen hem dit jaar als zijn koningin bij te staan. Uiteraard kan deze zo’n fraai en romantisch verzoek niet weigeren. Een uniek koningspaar is geboren, waarover later meer.

Op 29 april ontvangt onze tamboer-maître Jo Spaubeek voor zijn enorme verdienste voor de schutterij maar ook voor de gemeenschap Wijlre een welverdiende koninklijke onderscheiding.

Vervolgens staat het voor de schutterij belangrijkste weekend van het jaar voor de deur, het kermisweekend. Op de vrijdag voor de kermis bereikt ons het droeve bericht dat ons zeer gewaardeerde en geliefde lid Henri Hazen onder tragische omstandigheden is overleden. Uiteraard worden alle festiviteiten afgelast.

Alle schuttersfeesten staan wat onze schutterij betreft slechts in het teken van het verpletterende optreden van ons koningspaar en met name onze koningin. Op de bondsfeesten in Maastricht én Strucht behaalt Jolanda de 1e prijs, terwijl in Mheer een 3e plaats wordt behaald. Kroon op een schitterend jaar voor het koningspaar is de 1e plaats die zij gezamenlijk behalen op het OLS in Grubbenvorst. Ook hier behaalt Jolanda individueel ook nog effe een 1e prijs. Eenieder die het jeugdige koningspaar dit jaar heeft gezien zal beamen dat zij inderdaad zowel in verschijning als wat kleding betreft een schitterend duo vormden waar de hele schutterswereld met bewondering over sprak.
Verder mag niet onvermeld blijven dat ons grenadierskorps op alle bondsfeesten een 1e plaats behaald ‘meeste geweerdragers’, uniek maar tevens een teken dat onze schutterij “in de lift” zit.

De Wijlrese schutters zijn niet zo succesvol als vorig jaar, hoewel de B-schutters wederom de 1e plaats jaarprestatie B-zestallen van de bond behalen. Schutter Alex Ritzen schiet bovendien een erekruis bij de B-schutters, 50maal bölkes van 8x8x8 mm.

Wij zouden nog een hele nieuwsbrief kunnen vullen met informatie maar helaas ontbreekt ons daarvoor de ruimte. Voor meer feiten en resultaten verwijzen wij u graag naar onze internetsite.

Oproep

Spreekt dit korte jaarverslag u aan en denkt u : ‘dat lijkt me ook wel wat’ dan bent u van harte welkom in de schutterij. Vooral in de drumband kunnen we versterking gebruiken. Denk nooit : ‘daar ben ik te oud voor’ of ‘dat leer ik nooit’ want geen van beide stellingen is waar. U bent nooit te oud om te leren!!

Schuttersfeesten 2011

Indien u van plan bent om in 2011 eens een kijkje te gaan nemen op een van de schuttersfeesten kunt u de volgende data alvast in uw agenda noteren :
22 mei Bondsschuttersfeest Meerssen
5 juni Bondsschuttersfeest Houthem
3 juli Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Stokkem (B)
17 juli Zuidlimburgs Federatiefeest in Maasbracht.
21 augustus Bondsschuttersfeest in Vijlen

Andere belangrijke data voor 2011

15 mei koningsvogelschieten
????? kermisweekend
????? grote bronk Elkenrade
????? sacramentsprocessie Stokhem

Internet

Voor werkelijk alle nieuws en wetenswaardigheden omtrent de schutterij willen wij u verwijzen naar onze internetsite. Het adres is :

http://www.stmaternuswijlre.nl

Ook willen wij u uitdagen om eens naar de vele filmpjes van de schutterij op YouTube te kijken. Typt u b.v. Maternus Wijlre in dan treft u een groot aantal filmpjes. Uw bijzondere aandacht willen wij vragen voor bijzonder fraai historisch beeldmateriaal uit 1921 (!!). Kijk en geniet u zelf. De directe link naar dit oude filmpje is :

http://www.youtube.com/watch?v=E_6wsvMQeL4

En dan nog dit

Er is zoals gezegd bijna weer een jaar voorbij. Een jaar waarin we weer heel veel steun van u hebben gehad. Financiële, materiële maar ook morele steun. Steun van leden, sponsors, begunstigers en niet in de laatste plaats van een groot aantal vrijwilligers die de schutterij een heel, heel warm hart toedragen en waarvan wij geen enkele notie hebben waar wij zonder hen zouden zijn.
Al deze steun doet ons vreselijk goed want wij doen ons best om een stukje cultuur en folklore voor ons kleine dorp te behouden maar wij hebben de gemeenschap nodig. Voor al uw genoemde steun in het afgelopen jaar willen wij u zeer hartelijk bedanken.

Bestuur en leden van schutterij Sint Maternus wensen u allen, uw gezins- en familieleden en al uw vrienden en bekenden een mooi kerstfeest, een goede “roetsj” in het nieuwe jaar en een voorspoedig, gelukkig maar bovenal gezond nieuw jaar 2011