Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 5 Warning: Undefined variable $_SESSION in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 27 Schutterij St. Maternus Wijlre
Warning: Undefined array key "start" in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 229
Nieuws
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
3e Nieuwsbrief - Maart 2007

Het is al weer enkele maanden geleden dat wij ons tot u gericht hebben. Het prachtige weer van de afgelopen weken heeft menig schuttershart sneller doen kloppen want het mooie voorjaarsweer is een voorbode van het ras naderende schuttersseizoen, iets waar iedere schutter elk jaar opnieuw naar uitkijkt. In deze 3e editie van de nieuwsbrief van schutterij St. Maternus willen wij u op de hoogte brengen van het programma voor de komende maanden en blikken wij kort terug op de eerste maanden van dit jaar.

Terugblik jaarvergadering

Zoals gebruikelijk en geheel volgens een jarenlange traditie vindt op de eerste zaterdag na carnaval de jaarvergadering van onze schutterij plaats. Een heel bijzondere vergadering op 24 februari jl. ditmaal want 2 iconen van onze schutterij zullen terugtreden als bestuurslid. Pierre Leurs, enkele jaren geleden vanwege zijn enorme staat van dienst voor onze schutterij benoemd tot een van de hoogste ere-functies van de schutterij, nl. ere-commandant van St. Maternus, kan vanwege gezondheidsredenen zijn bestuursfunctie niet meer uitoefenen en treedt terug. Voorzitter Wiel Gelders roemt Pierre nogmaals voor zijn decennialange staat van dienst. In het recente verleden zijn de verdiensten van Pierre al veelvuldig geroemd, vandaar dat de meeste aandacht ditmaal uitgaat naar die andere rasschutter.
In ‘the spotlight’ staat ditmaal echter Groot Majoor Jo Ortmans, bijna 30 jaar lang bestuurslid en sinds mensenheugenis als foerier verantwoordelijk voor de uniformen van St. Maternus. Na een opsomming van de schuttersloopbaan en een zeer terecht dankwoord van de voorzitter namens de hele vereniging heeft voorzitter Gelders een grote verassing voor Jo in petto. Vanwege zijn enorme staat van dienst ontvangt dhr. Ortmans uit handen van de voorzitter een mooie oorkonde, behorende bij het ere-lidmaatschap van onze schutterij. Een zichtbaar ontroerde Jo Ortmans valt een daverend applaus ten deel. Aan een klein en illuster gezelschap ereleden is op 24 februari 2007 volkomen terecht een nieuwe naam toegevoegd,

Groot Majoor Jo Ortmans, erelid schutterij St. Maternus.

Op onze website kunt u meer lezen over deze feestelijke gebeurtenis. Als opvolgers van dhrn. Leurs en Ortmans worden Giel Blom en John Sleijpen door de vergadering als bestuursleden gekozen. Aan hen de niet eenvoudige taak hun voorgangers te doen vergeten, maar behalve dat het geen sinecure voor beiden zal zijn zien zij zich ook gesteld voor een grote uitdaging.

Verder werden tijdens de vergadering de volgende nieuwe leden gekozen. Tim Jacobs en Ron Debets als grenadier en Brian Daniëls zal als de absolute “Benjamin” van St. Maternus als onze nieuwe bordjesdrager gaan fungeren. Brian is nl. pas 6 jaar oud en vormt het bewijs dat al vrij vroeg schuttersbloed door ’s mans aderen kan stromen.

Solistenconcours 2007

Op zondagmiddag 4 maart jl. namen diverse leden van onze vereniging deel aan het jaarlijkse solistenconcours van de RKZLSB (Rooms Katholieke Zuid Limburgse SchuttersBond).
Diverse 1e prijzen werden behaald maar het mooiste resultaat behaalde tamboer Walther Weerts die een 1e prijs behaalde met promotie naar de 2e divisie. Proficiat!

Koningsvogelschieten

A.s. zondag 29 april zullen de schutters van St. Maternus strijden om de koningseer van de schutterij. Wie zal de opvolger worden van Wiel Crutzen ? Vanaf 15.00h zal de strijd losbarsten op de schuttersweide aan de Stokhemmerweg. Uiteraard bent u van harte welkom om de schutters een moreel hart onder de riem te steken. Indien u honger en/of dorst hebt gekregen van de wandeling naar de prachtig gelegen locatie kunt u middels het nuttigen van een natje en een droogje hier iets aan doen.
Even nog een nadere toelichting over het konings- en keizersschap van onze schutterij. Zoals u wellicht weet beschikt St. Maternus sinds twee jaar weer over een heuse keizer. Lange tijd gold binnen onze vereniging, net als overigens in veel andere schutterijen (maar dit overigens afhankelijk van de verenigingsstatuten) de regel dat degene die driemaal achtereen de koningsvogel wist af te schieten keizer werd. Toen de schutterij in de periode na het overlijden van de vermaarde keizer Wim Didden lange tijd verstoken bleef van een keizer is binnen onze vereniging deze regel veranderd. Degene die in zijn leven driemaal de vogel afschoot werd keizer. Dat werd twee jaar geleden dus Jan Simon. Om het keizersschap toch een bepaalde exclusieve status te geven werd na installatie van de nieuwe keizer de regel wederom teruggedraaid. Een nieuwe keizer zal slechts dan mogelijk zijn indien een schutter driemaal achtereen of vijfmaal in zijn leven de koningseer heeft behaald. Dit betekent dat met de huidige regels de huidige keizer nog minimaal 2 jaar in functie zal zijn.

Bondsschuttersfeest Wijlre 2007

In het weekend na Hemelvaart organiseert St. Maternus het al weer 218e Bondsschuttersfeest van de RKZLSB. Twintig schutterijen zullen op zondag 20 mei vanaf de mooist gelegen schuttersweide van Nederland (aan de Dikkebuiksweg) in vol ornaat en met tromgeroffel en klaroengeschal door de straten van ons dorp trekken om zich aan het hopelijk talrijk opgekomen publiek te tonen. Een uitgelezen mogelijkheid voor u allen om een keer zonder de hektiek en het massale van een OLS met alle aspecten van de schutterswereld kennis te kunnen maken. Vóor de optocht die om 14.30h van start gaat zullen alle verenigingen zich op de schuttersweide presenteren en na de optocht vinden er diverse muziek- en exercitiewedstrijden plaats en zal er met de zware buks op de bölkes geschoten worden.

Voor de juiste “Stimmung” zal op zondagmiddag na de optocht de populaire band “ANDERKOVVER” optreden. Bij het horen van deze naam weten kenners dan dat een wervelende en zeer dynamische show, doorspekt met een flinke dosis humor zal plaatsvinden en zal de feesttent binnen een mum van tijd volledig op zijn kop staan.

Als opwarmer zal op zaterdagavond 19 mei de in onze contreien immens populaire band “NETWORK” in de feesttent optreden. Vooral voor de jongere generatie behoeft deze topattractie geen nadere uitleg. Het repertoire van deze toppers laat zich het beste omschrijven als het betere rock- en top40-werk. Kijk eens op hun website voor meer informatie.

www.networkband.net

Reserveer dus nu alvast 19 en 20 mei in uw agenda.

Internet

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al het bestaan van een eigen internetsite gemeld. Wij willen u nogmaals attenderen op deze prachtige en informatieve site vol met wetenswaardigheden over onze schutterij en het schutterswezen in zijn algemeenheid. Kijk eens rond op onze site en laat een berichtje achter in het gastenboek. Ook kunt u uw mening geven over de schutterij of een suggestie doen voor verbetering. Het adres is:

www.stmaternuswijlre.nl

Wist U dat...

- Wij nog steeds naarstig op zoek zijn naar nieuwe leden van elke leeftijd,
- Er grote behoefte is aan grenadiers, maar dat ook de drumband altijd nieuwe leden kan gebruiken,
- Als u de ‘dèksele wilt houwe’ of als reserve-vaandrig de ‘vaan wilt draage’ u eveneens van harte welkom bent,
- De drumband wekelijks op de vrijdagavond repeteert in café Hazen-Wijnen van 19.00h-20.00h,
- Deze repetitie voor eenieder vrij toegankelijk is,
- U binnen een half jaar de grondbeginselen van trom of klaroen onder de knie kunt hebben,
- De schietploeg iedere donderdagavond met de zware buks oefent op de schuttersweide aan de Stokhemmerweg,
- Ook deze oefening voor iedereen toegankelijk is,
- De gehele schutterij regelmatig oefent op de Industrieweg,
- Er dus genoeg gelegenheid voor u is om eens met een eeuwenoude traditie kennis te maken,
- Ons jongste actieve lid 6 en ons oudste actieve lid 77 is,
- Wij dus zeker weten dat uw leeftijd hierbinnen valt,
- U dus gewoon de knoop moet doorhakken en lid moet worden,
- U ons anders moet vertellen waarom niet en wat wij moeten doen om u over te halen,
- Wij u na het schuttersseizoen, na de zomer dus, u opnieuw zullen informeren over het wel en wee van schutterij St. Maternus.