Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 5 Warning: Undefined variable $_SESSION in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 27 Schutterij St. Maternus Wijlre
Warning: Undefined array key "start" in /customers/7/b/5/stmaternuswijlre.nl/httpd.www/header.php on line 229
Nieuws
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
4e Nieuwsbrief - December 2008

Aan het eind van weer een jaar dat bijna voorbij is en waarin we u door omstandigheden niet hebben kunnen voorzien van een nieuwsbrief willen wij ons zo vlak voor de feestdagen toch even tot u allen richten. Uiteraard blikken wij even terug op een voor de schutterij redelijk succesvol 2008 en natuurlijk kijken we alvast vooruit naar het nieuwe jaar waarin we hopelijk weer op uw aller steun zullen kunnen rekenen.

Terugblik 2008

Het eerste grote evenement van ieder schuttersjaar is de jaarvergadering die traditioneel plaatsvindt op de eerste zaterdag na de carnaval. Niet-ingewijden zullen versteld staan van de steevast enorme opkomst op deze vergadering. Het is geen uitzondering dat meer dan 75% van de leden aanwezig is tijdens deze vergadering. Een cijfer om trots op te zijn en een groot teken van kameraadschap, saamhorigheid en gezelligheid. Een van de hoogtepunten van deze traditionele vergadering is de verkiezing van nieuwe leden. Dit jaar stemde de vergadering unaniem de volgende leden in de schutterij : Henk Muijs, Wiel Hodiamont, Frans Loneus en Bert Schreurs. Allen vervullen de functie van grenadier. Mede door deze nieuwe leden alsook door wat interne verschuivingen in de gelederen beschikt onze schutterij op dit moment weer over een schitterend geheel “achter het vaandel”. Om het geheel een nog mooier aanzien te geven zou een aanwas in de drumband zeer wenselijk zijn.

Vanwege de drukke agenda en door allerlei andere verplichtingen is dit jaar het koningsvogelschieten reeds op 13 april. Ger Sleijpen wordt met het 229e schot koning en eega Kitty zal hem tijdens de schuttersfeesten als koningin ter zijde staan.

Eerste officiële optreden van het nieuwe koningspaar is het kermisweekend. De grote bronk kan door weersomstandigheden helaas geen doorgang vinden maar op de belangrijkste dag voor de Wijirese schutters. kermismaandag ofwel sjöttemondig, is het nieuwe koningspaar evenals het overgrote deel van de schutterij in vol ornaat paraat. Deze feestelijke dag begint om 08.1 5h in het schutterslokaal vanwaar gezamenlijk en met tromgeroffel en klaroengeschal naar de kerk wordt getrokken voor de schuttersmis. Na de mis wordt een bezoek gebracht aan het graf van het laatst overleden sjöttelid. Met een indrukwekkende vertolking van “The Last Post” wordt een laatste eer gebracht. Daarna is het tijd voor iets vroljkers en gaat het richting kasteel om de beschermvrouwe, mw. M. Eijck-Voncken, een serenade te brengen. Vervolgens wordt gang gezet naar het schutterslokaal waar het schuttegeld afgedragen dient te worden an de penningmeester en waar de koning dient te zorgen voor een vaatje koningsbier. Na het legen van dit vat bier wordt het koningspaar door de gehele schutterij naar huis gebracht. Dit jaar gebeurde dit na een omweg langs de lokale horecagelegenheden en het milieupark van de familie Noordam waar de hele schutterij op de weegschaal gaat voor een leuke prijsvraag voor de Wij lrese ondernemersdag later dat jaar. Na het thuisbrengen van het koningspaar trekt het bonte gezelschap naar het schutterslokaal waar nog vele uurtjes gefeest wordt. Overigens is deze schuttersmaandag voor eenieder toegankelijk in tegenstelling tot wat wellicht gedacht wordt. Spreekt deze traditie u aan, neem dan eens contact op met een van de bestuursleden.

Het kermisweekend is bijna jaarlijks de start van het “buitenseizoen” en dit jaar is de schutterij aanwezig op de bondsfeesten in Eijs, Valkenburg en Vaals, het Zuidlimburgs federatiefeest (ZLF) in Sint Joost en het OLS in Opoeteren (B). Met wisselend succes. Er worden toch enkele fraaie prijzen gehaald. Meest aansprekende resultaat boekt klaroenblazer Ruben Weerts die in de 2e divisie alle feesten wint (ook OLS en ZLF) en in Vaals promotie afdwingt. Verder zijn er ie prijzen (plus hoogste aantal punten) voor John Smeets (2e divisie tamboers in Eijs), Jo Spaubeek (tamboer-majoor in Valkenburg), Roy Ramakers (ere-divisie tamboers in Vaals). Remy Mobers (2e divisie tamboers in Vaals), Wiel Crutzen (beste rechter guide op OLS). Verder wint het Bi-zestal het bondsfeest in Vaals en behaalt de schutterij een le prijs beste houding optocht op het OLS. De resultaten hebben ervoor gezorgd dat onze schutterij ook volgend seizoen in de A-klasse mag uitkomen.

Na het laatste bondsschuttersfeest vindt zoals gebruikelijk het zgn. erekruis schieten plaats. De beste schutters meten zich onderling om de titel bondskampioen en de felbegeerde erekruisen. In de A-klasse weet Robert Blom dit jaar een erekruis te schieten (100 maal raak op bölkes van 0.8x0.8x0.8 cm !!) en een 3e plaats te behalen in het bondskampioenschap. In de Bklasse is er een nog groter succes. Toon de la Haye wordt bondskampioen en behaalt uiteraard een erekruis (50 maal raak).

Andere activiteiten waaraan de schutterij haar medewerking verleend dan wel acte de presence geeft zijn, de dodenherdenking op 4 mei, de grote en kleine bronk (processie), het pleinfeest van de harmonie, de veteranendag, het gemeentelijk drumbandtreffen en de intocht van Sint Nicolaas.

Verder worden diverse recepties bezocht en serenades gebracht.

Oproep

Spreekt dit korte jaarverslag u aan en denkt u: ‘dat lijkt me ook wel wat’ dan bent u van harte welkom in de schutterij. Vooral in dedrumband kunnen we versterking gebruiken. Denk nooit: ‘daar ben ik te oud voor’ of ‘dat leer ik nooit’ want geen van beide stellingen is waar. U bent nooit te oud om te leren !!

Schuttersfeesten 2009

Indien u van plan bent om in 2009 eens een kijkje te gaan nemen op een van de schuttersfeesten kunt u de volgende data alvast in uw agenda noteren:
21 juni Bondsschuttersfeest in Voerendaal
5 juli Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Neer
19 juli Zuid-limburgs Federatiefeest in Meerssen
23 augustus Bondsschuttersfeest in Mechelen
20 september Bondsschuttersfeest in Margraten

Andere belangrijke data voor 2009:

10 mei koningsvogelschieten
6-8 juni kermisweekend
7 juni grote bronk Elkenrade
14 juni sacramentsprocessie Stokhem
3 oktober jubilarissenfeest

Internet

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al het bestaan van een eigen internetsite gemeld. Wij willen u nogmaals attenderen op deze prachtige en informatieve site vol met wetenswaardigheden over onze schutterij, de patroonheilige en het schutterswezen in zijn algemeenheid. Kijk eens rond op onze site en laat een berichtje achter in het gastenboek. Ook kunt u uw mening geven over de schutterij of een suggestie doen voor verbetering. Het adres is:

http://www.stmaternuswijlre.nl

En dan nog dit

Er is zoals gezegd bijna weer een jaar voorbij. Een jaar waarin we weer heel veel steun van u hebben gehad. Financiële, materiële maar ook morele steun. Steun van leden, sponsors, begunstigers en niet in de laatste plaats van een groot aantal vrijwilligers die de schutterij een heel, heel warm hart toedragen en waarvan wij geen enkele notie hebben waar wij zonder hen zouden zijn.
Al deze steun doet ons vreselijk goed want wij doen ons best om een stukje cultuur en folklore voor ons kleine dorp te behouden maar wij hebben de gemeenschap nodig. Voor al uw genoemde steun in het afgelopen jaar willen wij u zeer hartelijk bedanken.
Hoewel de wereld om ons heen in rap tempo verandert zonder dat wij dat kunnen beïnvloeden en wij absoluut geen benul hebben van wat er nog staat aan te komen willen wij toch alvast een voorproefje nemen op uw aller steun voor 2009. In deze moeilijke tijd zou op uw steun rekenen niet fair zijn, erop hopen kunnen wij uiteraard wel. Wat wij ten stelligste hopen en daarmee willen wij deze nieuwsbrief besluiten is verwoord in de hieronder verwoorde gelukwensen.

Bestuur en leden van schutterij Sint Maternus wensen u allen, uw gezins- en familieleden en al uw vrienden en bekenden een mooi kerstfeest, een goede “roetsj” in het nieuwe jaar en een voorspoedig, gelukkig maar bovenal gezond nieuw jaar 2009.